Kategoria AM

Posiadacze kategorii AM mogą poruszać się motorowerem lub tzw. czterokołowcem lekkim. Osoba, która chce się ubiegać o tego typu uprawnienia musi mieć ukończone 14 lat oraz posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Takie uprawnienia daje nam także każda inna zdobyta kategoria.

 

Kategoria A1

To kategoria daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie większej niż 11 kW (15 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). Aby się starać o kategorię A1 należy mieć ukończone 16 lat.

 

Kategoria A2

Daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,58 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). O prawo jazdy kategorii A2 mogą starać się osoby, które mają ukończone 18 lat.

 

Kategoria A

Osoby posiadające tego typu uprawnienia mogą kierować motocyklem oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Aby uzyskać prawo jazdy tej kategorii trzeba mieć ukończone 18 lat i wcześniej przez dwa lata posiadać prawo jazdy kategorii A2. Jeśli mamy 21 lat i zdobyliśmy kategorię A, mamy uprawnienia na prowadzenie motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39 KM). W przeciwnym wypadku musimy czekać do ukończenia 24 roku życia.

 

Kategoria B1

Jej posiadacze mogą kierować trójkołowym lub czterokołowym pojazdem z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, o masie własnej nieprzekraczającej 400 kg w przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy. Aby uzyskać takie uprawnienia trzeba mieć skończone 16 lat.

 

Kategoria B

Kategoria B daje nam uprawnienia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5  tony – z wyjątkiem autobusu i motocykla

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego

ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Posiadacz prawa jazdy tej kategorii może ciągnąc przyczepę lekką bez hamulców. W takiej sytuacji dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynieść 4250 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego. Jeśli posiadacz kategorii B kieruje zespołem pojazdów z przyczepą lekką do 750 kg z hamulcem bezwładnościowym, to musi pamiętać, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy.

 

Kategoria B+E

Dzięki kategorii B+E uzyskujemy prawo do kierowania pojazdem odpowiednim do kategorii B z przyczepą, której rzeczywista masa całkowita nie jest większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Tym samym możemy także kierować ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym z przyczepą. Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:

wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego

dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu

maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta

3 500 kg z tym, że w przypadku samochodu terenowego, masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków

W przypadku przyczepy bez hamulca, dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy nie może przekroczyć:

maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu

750 kg.

 

Kategoria C1

Kategoria C1 daje nam uprawnienia do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Dodatkowo uprawnia nas do kierowania zespołem pojazdów składającego się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy lekkiej. Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat oraz być posiadaczem prawa jazdy kategorii B.

 

Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia nas do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. Dodatkowo możemy także prowadzić ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. 

o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

 

Kategoria C+E

Dzięki tej kategorii zyskujemy prawo do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Osoba, która stara się o prawo jazdy C+E, oczywiście musi posiadać kategorię C.

 

Kategoria D1

To prawo do kierowania autobusem, który może przewozić do 17 osób wraz z kierowcą, a także uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego. Kierowca może też prowadzić opisany pojazd wraz z lekką przyczepą. Osoba, która chce uzyskać takie uprawnienia musi mieć ukończone 21 lat. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

 

Kategoria D

Kategoria D prawa jazdy daje nam możliwość kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba, które chce się o nią ubiegać musi mieć ukończone 24 lata, a także posiadać już uprawnienia kategorii B.. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

 

Kategoria D+E

Kategoria ta daje nam uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z autobusu 

i przyczepy. Dodatkowo kategoria ta uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami, a także pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami. Minimalny wymagalny wiek to 24 lata.

 

Kategoria D1+E

Posiadacze takiej kategorii są uprawnieni do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1

i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Dzięki tej kategorii posiadamy także prawo do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osobą ubiegająca się o wymienione uprawnienia musi posiadać prawo jazdy kategorii D1.

 

Kategoria T

To uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii T musi mieć ukończone 16 lat.

PRZESUWAJ W DÓŁ

 

UWAGA! NA WSZYSTKIE KATEGORIE MOŻESZ PRZYJŚĆ

3 MIESIĄCE PRZED UKOŃCZENIEM WYMAGANEGO WIEKU!!!

polub nas na fb

PARTNERZY

kat. AM, A1, A2, A, B, C