Kategoria AM - 30h wykładów /lub dostęp on line/ oraz 10 h jazdy - 1000zł

Posiadacze kategorii AM mogą poruszać się motorowerem lub tzw. czterokołowcem lekkim. Osoba, która chce się ubiegać o tego typu uprawnienia musi mieć ukończone 14 lat oraz posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Takie uprawnienia daje nam także każda inna zdobyta kategoria.

 

Kategoria A1 - 30h wykładów /lub dostęp on line/ oraz 20h jazdy - 1800zł

To kategoria daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie większej niż 11 kW (15 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). Aby się starać o kategorię A1 należy mieć ukończone 16 lat.

 

Kategoria A2 - 30h wykładów /lub dostęp on line/ oraz 20h jazdy - 2000zł

Daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,58 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). O prawo jazdy kategorii A2 mogą starać się osoby, które mają ukończone 18 lat.

 

Kategoria A - 30h wykładów /lub dostęp on line/ oraz 20h jazdy - 2000zł

Osoby posiadające tego typu uprawnienia mogą kierować motocyklem oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Aby uzyskać prawo jazdy tej kategorii trzeba mieć ukończone 18 lat i wcześniej przez dwa lata posiadać prawo jazdy kategorii A2. Jeśli mamy 21 lat i zdobyliśmy kategorię A, mamy uprawnienia na prowadzenie motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39 KM). W przeciwnym wypadku musimy czekać do ukończenia 24 roku życia.

 

Kategoria B1

Jej posiadacze mogą kierować trójkołowym lub czterokołowym pojazdem z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, o masie własnej nieprzekraczającej 400 kg w przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy. Aby uzyskać takie uprawnienia trzeba mieć skończone 16 lat.

 

Kategoria B - 30h wykładów /lub dostęp on line/ oraz 30h jazdy - 2000zł

Kategoria B daje nam uprawnienia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5  tony – z wyjątkiem autobusu i motocykla

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego

ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Posiadacz prawa jazdy tej kategorii może ciągnąc przyczepę lekką bez hamulców. W takiej sytuacji dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynieść 4250 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego. Jeśli posiadacz kategorii B kieruje zespołem pojazdów z przyczepą lekką do 750 kg z hamulcem bezwładnościowym, to musi pamiętać, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy.

 

Kategoria B+E

Dzięki kategorii B+E uzyskujemy prawo do kierowania pojazdem odpowiednim do kategorii B z przyczepą, której rzeczywista masa całkowita nie jest większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Tym samym możemy także kierować ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym z przyczepą. Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:

wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego

dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu

maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta

3 500 kg z tym, że w przypadku samochodu terenowego, masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków

W przypadku przyczepy bez hamulca, dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy nie może przekroczyć:

maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu

750 kg.

 

Kategoria C1

Kategoria C1 daje nam uprawnienia do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Dodatkowo uprawnia nas do kierowania zespołem pojazdów składającego się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy lekkiej. Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat oraz być posiadaczem prawa jazdy kategorii B.

 

Kategoria C - 20h wykładów /lub dostęp on line/ oraz 30h jazdy - 2600zł

Prawo jazdy kategorii C uprawnia nas do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. Dodatkowo możemy także prowadzić ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. 

o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

 

Kategoria C+E

Dzięki tej kategorii zyskujemy prawo do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Osoba, która stara się o prawo jazdy C+E, oczywiście musi posiadać kategorię C.

 

Kategoria D1

To prawo do kierowania autobusem, który może przewozić do 17 osób wraz z kierowcą, a także uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego. Kierowca może też prowadzić opisany pojazd wraz z lekką przyczepą. Osoba, która chce uzyskać takie uprawnienia musi mieć ukończone 21 lat. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

 

Kategoria D

Kategoria D prawa jazdy daje nam możliwość kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba, które chce się o nią ubiegać musi mieć ukończone 24 lata, a także posiadać już uprawnienia kategorii B.. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

 

Kategoria D+E

Kategoria ta daje nam uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z autobusu 

i przyczepy. Dodatkowo kategoria ta uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami, a także pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami. Minimalny wymagalny wiek to 24 lata.

 

Kategoria D1+E

Posiadacze takiej kategorii są uprawnieni do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1

i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Dzięki tej kategorii posiadamy także prawo do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osobą ubiegająca się o wymienione uprawnienia musi posiadać prawo jazdy kategorii D1.

 

Kategoria T

To uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii T musi mieć ukończone 16 lat.

PRZESUWAJ W DÓŁ

 

UWAGA! NA WSZYSTKIE KATEGORIE MOŻESZ PRZYJŚĆ

3 MIESIĄCE PRZED UKOŃCZENIEM WYMAGANEGO WIEKU!!!

polub nas na fb

PARTNERZY

kat. AM, A1, A2, A, B, C