Strona główna

Cennik i kursy

Instruktorzy

Galeria

Prawo

Kontakt

+48 602 887 447

Informacje o kursie Kat. C

Cena kursu

4000

PLN

Zapisz się już teraz!

+48 602 887 447

 • Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t i przyczepy lekkiej,
 • Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy lekkiej,
 • Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej,
 • Czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400 kg w przypadku przewozu osób,
 • Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,

Warunki udziału

 • 21 lat
 • 18 lat w przypadku osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach ustawy o transporcie drogowym
 • uzyskanie zaświadczenia lekarskiego
 • uzyskanie PKK

Przebieg kursu

 • zajęcia teoretyczne ogólne – tradycyjne wykłady lub e-learning
 • 20 godzin szkolenia teoretycznego,
 • 30 godzin szkolenia praktycznego,